Image default
Featured มือใหม่ Forex

สำหรับธนาคารกลางของสกุลเงินหลักสำคัญปัจจุบันดังกล่าว มีดังนี้

ในทุกๆของสกุลเงินจะมีธนาคารกลางที่คอยกำกับดูแลและกำหนดอัตราดอกเบี้ยประจำปี ซึ่งมีผลต่อการนำไปคำนวณค่า swap ต่างๆ รวมทั้งค่า swap ในตลาด forex  สำหรับธนาคารกลางของสกุลเงินหลักสำคัญปัจจุบันดังกล่าว มีดังนี้

Federal Reserve System (FED) ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา ดูแลสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD)
European Central Bank (ECB) ธนาคารกลางยุโรป ดูแลสกุลเงินยูโร (EUR)
Bank 0f England (B0E) ธนาคารกลางแห่งประเทศอังกฤษ ดูแลสกุลเงินปอนด์ (GBP)
Bank of Japan (B0J) แห่งชาติประเทศญี่ปุ่น ดูแลสกุลเงินเยน (JPY)
ฺBank of Canada (B0C) ธนาคารกลางแห่งประเทศแคนาดา ดูแลสกุลเงินดอลลาร์แคนาดา (CAD)
Swiss National Bank (SNB) ธนาคารกลางแห่งประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ดูแลสกุลเงินสวิสฟรังก์ (CHF)
Reserve Bank of Australia (RBA) ธนาคารกลางออสเตรเลีย ดูแลสกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD)
Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) ดูแลสกุลเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD)
และอีก 1 สกุลเงินที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดการเงินคือ สกุลเงิน Renminbi (CNY,CNH) ของประเทศจีน มีธนาคารกลางที่กำกับดูแลคือ The People’s Bank of China (PBC) ส่วนประเทศไทยเรานั้น ธนาคารที่กำกับดูแลสกุลเงินบาท (BTH) ก็คือธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หรือ Bank of Thailand (BOT) สกุลเงินดอลลาร์

ดอลลาร์สหรัฐ เป็นสกุลเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา และยังใช้เป็นสกุลเงินสำรองในหลายประเทศทั่วโลก รหัสสากลคือ ISO 4217 ใช้ตัวย่อว่า USD และสัญลักษณ์ $ โดย 1 ดอลลาร์สหรัฐมีค่าเท่ากับเกือบ 36 บาท (baht) สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศหนึ่งที่ใช้หน่วยเงิน ดอลลาร์ เป็นสกุลเงินประจำชาติ และยังมีประเทศอื่นที่มีเงินดอลลาร์เช่นกัน แต่ใช้ชื่อเรียกอื่น เช่นดอลลาร์สิงคโปร์ ดอลลาร์ฮ่องกง ดอลลาร์ไต้หวัน นอกจากนี้ ดอลลาร์สหรัฐ ยังเป็นสกุลเงินหลักในหลายประเทศและในบางประเทศถึงแม้ว่าดอลลาร์สหรัฐไม่ใช่สกุลเงินหลัก แต่ยังมีการยอมรับในการใช้จ่ายสินค้าทั่วไป

ชื่อเล่นที่ชาวอเมริกันเรียก 1 เซนต์ ว่า “เพนนี” (penny), 5 เซนต์ ว่า “นิกเกิล” (nickel), 10 เซนต์ ว่า “ไดม์” (dime), 25 เซนต์ ว่า “ควอเตอร์” (quarter), 1 ดอลลาร์สหรัฐ ว่า “บั๊ก” (buck) และเรียก หนึ่งพันดอลลาร์สหรัฐ ว่า แกรนด์ (grand)

Related posts

การลงทุนให้มีกำไรยั่งยืน

admin

การ เปิดบัญชีเทรด Forex Exness

admin

ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแตกต่างจากตลาดหุ้น

admin

Leave a Comment