การลงทุนให้มีกำไรยั่งยืน

0
96

ในการที่เราตัดสินใจจะลงทุนกับธุรกิจอะไรชักอย่าง เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า มีผลกำไรอย่างยั่งยืน มีปัยจัยสำคัญที่จะต้องนำมาประกอบการในพิจารณาคือ
เป็นธุรกิจอะไร มีลักษณะเด่นเฉพาะ ผลประกอบการที่ผ่านมาเป็นอย่างไร พันธกิจ หรือเป้าหมายอนาคตที่วางไว้
กำหนดรูปแบบในการลงทุนที่เหมาะสมกับตัวเอง
สามารถใช้เครื่องมือเพื่อช่วยวิเคราะห์ในการตัดสินใจ

ยกตัวอย่างเช่น หากเราต้องการทำธุรกิจเกี่ยวกับร้านอาหาร เราก็ต้องหาทำเล เมื่อเราได้ทำเลดีแล้ว ก็ต้องเลือกกลุ่มผู้บริโภค แล้วเลือก อาหารที่เป็นที่นิยมของคนกลุ่มนั้น หลังจากที่เราได้ศึกษาค้นคว้า

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here