Image default
Featured ความรู้เบี้องต้น Forex มือใหม่ Forex วิธีเทรด Forex เทคนิคการเทรดให้ได้กำไร

Indicators In The Forex Trading System

ตัวบ่งชี้แผนภูมิทั่วไปในระบบการซื้อขาย Forex ใช้โดยผู้ค้า Forex เป็นเครื่องมือในการประเมินตลาดและลดความเสี่ยงในการซื้อขาย มีแผนภูมิทั่วไปหลายอย่างที่ผู้อ่าน Forex ประเมินและอ่านเพื่อช่วยในการตัดสินใจซื้อขายที่มีความรู้ในตลาด แผนภูมิรวมถึง Bollinger Bands, MACD, Parabolic SAR, Stochastics และดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์หรือ RSI

Bollinger Bands เป็นแผนภูมิทั่วไปที่ใช้ในการวัดความผันผวนของตลาด แถบเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นแนวต้านขนาดเล็กและแนวรับ กลยุทธ์การซื้อขายสองอย่างที่เกี่ยวข้องกับ Bollinger Bands คือ Bollinger Bounce และ Bollinger Squeeze กลยุทธ์การตีกลับของ Bollinger ไปกับแนวคิดที่ว่าราคาโดยทั่วไปจะกลับไปที่ศูนย์กลางของ Bollinger Bands Bollinger Squeeze เป็นกลยุทธ์การซื้อขายที่ใช้ในการจับ breakouts ในช่วงต้นเกม Bollinger Bands ถูกนำมาใช้อย่างดีที่สุดในตลาดที่หลากหลาย

MACD ถูกนำมาใช้เพื่อจับเทรนด์ แต่เนิ่นๆและยังสามารถช่วยให้ผู้ซื้อขายมองเห็นการพลิกกลับของแนวโน้ม สัญญาณ MACD ประกอบด้วยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 2 ค่าคือ 1 ค่าช้าและเร็ว 1 ค่าและฮิสโตแกรมซึ่งประกอบด้วยเส้นแนวตั้งที่วัดระยะทางระหว่างค่าเฉลี่ยทั้งสอง เนื่องจากความจริงที่ว่า MACD ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จำนวนมากจึงมีความล่าช้า

Parabolic SAR เป็นตัวบ่งชี้ว่ามีแนวโน้มกลับตัวและ SAR ย่อมาจาก Stop and Reversal ตัวบ่งชี้แผนภูมิทั่วไปนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการตีความเพราะตัวบ่งชี้นี้ให้สัญญาณที่เป็นเชิงลบหรือเป็นหมีเท่านั้น แผนภูมิแท่งเทียนใช้กับตัวบ่งชี้นี้และเมื่อจุดอยู่เหนือแท่งเทียนจะเป็นสัญญาณขาย หากจุดบนแผนภูมิอยู่ต่ำกว่าเทียนแสดงว่าเป็นสัญญาณให้ผู้ค้าซื้อ ตัวบ่งชี้แผนภูมิทั่วไปนี้ใช้ดีที่สุดในตลาดที่มีแนวโน้มประกอบด้วยการชะลอตัวและการชุมนุมระยะยาว

Stochastics เป็นตัวบ่งชี้แผนภูมิทั่วไปที่ใช้ในการบ่งบอกถึงสภาพที่มากเกินไปและมากเกินไป เมื่อเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ไปสูงกว่าเจ็ดสิบมันเป็นข้อบ่งชี้ให้ผู้ประกอบการขายเพราะตลาดมีการซื้อมากเกินไป เมื่อสายต่ำกว่าสามสิบผู้ค้าต้องการซื้อเพราะนี่หมายความว่าตลาดมียอดขายเกิน ดัชนีความสัมพันธ์ (Relative Strength Index หรือ RSI) เป็นเหมือน stochastics เนื่องจากเป็นการบ่งชี้ถึงสภาวะของการซื้อที่มากเกินไปและการดูแลตลาด

ตัวบ่งชี้แผนภูมิทั่วไปแต่ละตัวมีจุดแข็งและจุดอ่อน ผู้ค้าที่ชาญฉลาดใช้ตัวบ่งชี้เหล่านี้อย่างน้อยสามหรือสี่ตัวเพื่อประเมินว่าตลาดกำลังดำเนินไปอย่างไร ตัวบ่งชี้แผนภูมิทั่วไปอาจเป็นเครื่องมือที่มีค่าสำหรับผู้ค้า Forex หากวิเคราะห์อย่างถูกต้อง

สรุป:
ตัวบ่งชี้แผนภูมิทั่วไปในระบบการซื้อขาย Forex ใช้โดยผู้ค้า Forex เป็นเครื่องมือในการประเมินตลาดและลดความเสี่ยงในการซื้อขาย มีแผนภูมิทั่วไปหลายอย่างที่ผู้อ่าน Forex ประเมินและอ่านเพื่อช่วยในการตัดสินใจซื้อขายที่มีความรู้ในตลาด แผนภูมิรวมถึง Bollinger Bands, MACD, Parabolic SAR, Stochastics และดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์หรือ RSI

Related posts

ความสำคัญของการวิเคราะห์ความเชื่อมั่น

admin

ปิดจอแล้วหันมา “ให้ตลาดทำงานแทนคุณ”

admin

การซื้อขายผ่านเบราว์เซอร์บน MT4

admin

Leave a Comment